LILEX MB PRIVATUMO POLITIKA

LILEX MB labai svarbus pirkėjų, klientų ir lankytojų pasitikėjimas, todėl LILEX MB siekia, jog asmenys, pasidalinę savo asmens duomenimis jaustųsi užtikrinti ir saugūs dėl tokių duomenų rūpestingo ir aukščius standartus atitinkančio tvarkymo.

LILEX MB asmens duomenis tvarko laikantis BDAR taisyklių ir LR teisės aktų reikalavimų.

LILEX MB tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas, kredito įstaiga, kredito įstaigos sąskaitos numeris, PVM mokėtojo numeris, pareigų pavadinimas, prekių ar paslaugų sutarties duomenys (data, numeris, statusas ir pan.), informacija apie suteiktas paslaugas/prekes, informacija apie atsiskaitymą/įsiskolinimą.

Vykdant teisės aktų reikalavimus asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: privalomai paslaugų/prekių kokybei užtikrinti, teikiant pranešimus valstybės institucijoms, vykdant buhalterinę apskaitą, teikiant pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus, vykdant teismų procesinius sprendimus, atliekant privalomąjį asmens identifikavimą. Šiais tikslais asmens duomenys tvarkomi tik tokia apimtimi ir tiek laiko, kiek tai būtina siekiant įvykdyti teisės aktuose numatytus reikalavimus.

Sudarant ir/ar vykdant sudarytą sutartį asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: komerciniams pasiūlymams teikti, prekėms/paslaugoms teikti, administruoti pirkėjus ir klientus, prekių ir paslaugų kokybei ir saugumui užtikrinti, prekių ir paslaugų teikimo problemoms spręsti, sąskaitoms išrašyti, mokėjimams administruoti. Šiais tikslais tvarkomi tik būtini asmens duomenys ir tik tokia apimtimi bei tiek laiko, kiek tai būtina aukščiau nurodytai veiklai užtikrinti.

Teisėtų interesų pagrindu asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: pirkėjų ir klientų aptarnavimo gerinimui, lilex.lt portalo vystymui bei priežiūrai ir saugumui, rinkodarai (įskaitant statistikai ir analitikai), paslaugų/prekių kokybės gerinimui. Šiais tikslais tvarkomi tik būtini asmens duomenys ir tik tokia apimtimi bei tiek laiko, kiek tai būtina aukščiau nurodytai veiklai užtikrinti.

LILEX MB gali pateikti asmens duomenis tik griežtai laikantis BDAR taisyklių ir LR teisės aktų reikalavimų, ir tik pagrįstais atvejais gavėjams, kurie įsipareigoja gautus asmens duomenis tinkamai apsaugoti: mediacijos paslaugą tiesiogiai teikiančiam mediatoriui, įsiskolinusių pirkėjų ir klientų skolų išieškojimą vykdantiems asmenims, reikalavimo teises į skolą perimantiems asmenims, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančiam asmeniui, antstoliams, teismas, valstybės institucijoms. Šiems gavėjams asmens duomenys gali būti perduodami tik būtini asmens duomenys ir tik tokia apimtimi, kiek tai būtina.

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko LILEX MB, turi:

  • teisę susipažinti su LILEX MB tvarkomais savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis ar juos ištrinti (el. parašu pasirašytą prašymą dėl susipažinimo su tvarkomais asmens duomenimis ar jų ištaisymo/ištrynimo siųsti el. pašto adresu info@lilex.lt, asmens duomenys yra ištrinami (arba motyvuotai atsisakoma tai padaryti, jeigu prašymas nepagrįstas) per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos);
  • teisę reikalauti, kad LILEX MB apribotų asmens duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, jų tvarkymo interesų pusiausvyra (el. parašu pasirašytą prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo ir konkrečios jų apimties siųsti el. pašto adresu info@lilex.lt, asmens duomenys ar jų dalis yra apribojami (arba motyvuotai atsisakoma tai padaryti, jeigu prašymas nepagrįstas) per 5 dienas nuo prašymo gavimo dienos);
  • teisę į asmens duomenų perkeliamumą (el. parašu pasirašytą prašymą dėl asmens duomenų perkeliamumo ir konkrečios jų apimties siųsti el. pašto adresu info@lilex.lt, asmens duomenys ar jų dalis yra perkeliami (arba motyvuotai atsisakoma tai padaryti, jeigu prašymas nepagrįstas) per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos);
  • teisę nusitikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys (el. parašu pasirašytą nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ar konkrečios jų apimties siųsti el. pašto adresu info@lilex.lt, asmens duomenys ar jų dalis nustojami tvarkyti (arba motyvuotai atsisakoma tai padaryti, jeigu prašymas nepagrįstas) į teisėtų interesų poreikį tikslams įgyvendinti ir teisės aktuose numatytus reikalavimus);
  • teisę paduoti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijos institucijai).

Ši svetainė naudoja privalomus slapukus (angl. cookies). Slapukas yra mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterį, kad būtų galima atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete, kurie būtini svetainės veikimui užtikrinti. Svetainėje naudojami būtinieji slapukai veikia visuomet ir jiems nėra reikalingas svetainės lankytojo sutikimas. Slapukai gali būti ištrinami arba blokuojami pasirinkus atitinkamus nustatymus lankytojo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų (naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), svetainės lankytojui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi svetainės funkcijų).

Esant klausimų, turint pasiūlymų, ar norint sužinoti daugiau apie LILEX MB atliekamą asmens duomenų tvarkymą prašome kreiptis el. paštu info@lilex.lt.